Stortjärn är beläget 7 km norr om Bengtsfors vid väg 172 . Det är det första tjärnet på vänster sida av vägen då man man kommer söder ifrån. Regnbåge och öring inplanteras regelbundet. Runt tjärnet finns goda möjligheter till fiske både från land och vid vadning då det är bra bottenförhållanden.

Hotspots:

Fiskeregler:

Spinn, flugfiske eller mete

Endast ett spö/kort/dygn

Max 2 fisk/dygn/kort (Stortjärn, Lysetjärn och Hagtjärn sammanslaget)

”Catch and release” är tillåtet. Var aktsam om du avser att återsätta fisken

Minimimått 30 cm

Fiske från båt ej tillåtet

Barn under 12 år fiskar fritt tillsammans med målsman som löst fiskekort
Kortpriser:

Ett kort gäller alla tre tjärnen!
Dygnskort 150:-, veckokort 600:-, dygnskort-flytring 200:- & veckokort-flytring 800:-

Fiskekortet skall bära väl synligt i den medlevererade plastfickan.
Barn upp till 12 år fiskar gratis i sällskap med målsman som löst fiskekort.

Vid otillåtet fiske tas en kontroll avgift på 500:- ut.
Fiskekortsförsäljare:

Turistbyrån, Bengtsfors 0531-526364

SE Skogstjänst 0531-61984

Statoil, Bengtsfors 0531-71990