Lysetjärn är vackert beläget öster om Bengtsfors mellan sjöarna Lelången och Svärdlången. Du kan nå tjärnet via blå vandringsled från Majbergsdal eller via bilväg. Två km norr om Bengtsfors på väg 172 finns en skylt som visar vägen. I tjärnet finns ett fint bestånd av öring. Vi sätter ut både småöring som får växa till sig och större fisk. Även regnbåge sätts ut i varierande storlek. I tjärnet finns även en stam av självreproducerande röding. En stig leder runt hela tjärnet så det är enkelt att finna de olika fiskeplatserna. Vid tjärnets södra ände finns vår klubbstuga som fritt får användas av medlemmar och de som löst dag/veckokort. Det som gäller är att stugan lämnas i det skick som ni önskar finna den.

Vid Lysetjärn finns även en Kolarby med flera stugor och varje sommar tillverkas det kol i en mila. Mer information om Kolarby finner ni här

Hotspots:

 

Fiskeregler:

Spinn eller flugfiske (flöte eller dobb ej tillåtet)

Endast ett spö/kort/dygn

Max 1 fisk/dygn/kort (Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn sammanslaget)

”Catch and release” är tillåtet. Var aktsam om du avser att återsätta fisken

Minimimått 30 cm

Fiske från båt ej tillåtet

Allt mete förbjudet (naturliga samt kostgjorda agn)

Barn under 12 år fiskar fritt tillsammans med målsman som löst fiskekort

Kortpriser:

Ett kort gäller alla tre tjärnen!
Dygnskort 150:-, veckokort 600:-, dygnskort-flytring 200:- & veckokort-flytring 800:-

Fiskekortet skall bära väl synligt i den medlevererade plastfickan.
Barn upp till 12 år fiskar gratis i sällskap med målsman som löst fiskekort.

Vid otillåtet fiske tas en kontroll avgift på 500:- ut.
Fiskekortsförsäljare:

Turistbyrån, Bengtsfors 0531-526364

SE Skogstjänst 0531-61984

Statoil, Bengtsfors 0531-71990