År 1957 startade en liten skara fiskeentusiaster klubben och under alla dessa år har tjärnen varit tillgängliga för allmänheten. Nu 50 år senare drivs nu klubben i samma anda. Till en början tilläts endast boende i Bengtsfors tätort att vara medlemmar men med åren har den geografiska spridningen ökat. Vi kan vara stolta över att ha fiskevatten som uppskattas långt utanför vår kommungräns. Klubben arrenderar tre vatten, Lysetjärn, Stortjärn och Hagtjärn. Ädelfisk planteras regelbundet ut i samtliga tjärn. Hagtjärn har även med åren blivit ett tjärn med mycket grov abborre. Det är inte ovanligt med fångstvikter på över kilot.

 

Vi vill nämna att förutsättningen för att vi skall kunna driva vår förening är att alla (unga som gamla) respekterar de fiskeregler som vi har. I ett led för att enklare göra kontroller så kommer en plastficka som levereras tillsammans med fiskekortet och den skall bäras synligt av den som fiskar. Detta gäller både medlemmar och de som löser dags/veckokort. Vi har även fler tillsyningsmän som kommer att kontrollera tjärnen. Ring gärna någon av våra kontrollanter om något inte skulle stå rätt till. Telefonnummer finns på anslagstavlorna samt på klubbens kontakt sida.