Generella regler:

Endast ett spö/kort

Max 1 fisk/dag/kort (Stortjärn, Lysetjärn och Hagtjärn sammanslaget)

Fiskekortet gäller från 00:00 – 23:58

Vid Fiskepremiären gäller kortet från 20:00 – 23:59

”Catch and release” är tillåtet. Var aktsam om du avser att återsätta fisken

Minimimått 30 cm

Fiske från båt ej tillåtet

Barn under 12 år fiskar fritt tillsammans med målsman som löst fiskekort

Vid otillåtet fiske tas en kontroll avgift på 1 000:- ut.

Regler för respektive tjärn:

Lysetjärn: 

Endast Spinn eller flugfiske (flöte eller dobb ej tillåtet)

Flytring är tillåtet

Stortjärn & Hagtjärn

Spinn, flugfiske eller mete

Flytring, Kajak och paddelbåt är tillåtet